Diensten

Hier moet nog een kleine introductie komen

  • Projectmanagement / bouwbegeleiding
  • Directievoering (UAV / UAV-gc) en bouwtoezicht
  • Contract management
  • Bouwkostenmanagement
  • Haalbaarheidsstudies en Huisvestingsadvies
  • Bouwadvies
  • Brandveiligheidsadvies
  • Technische Due Diligence
  • (Omgevings)vergunningen
  • Begeleiden wijzigingsprocedures Ruimtelijke Ordening